Informationsvägar

Information om vad som händer i föreningen sprids på olika sätt, beroende på vad det handlar om.

Föreningsstämmor kallas man till genom en skriftlig kallelse som hamnar i brevlådan.
Detta förfarande används även i de fall då mycket viktig information behöver spridas
bland medlemmarna.

Förutom denna hemsida så har vi även en grupp på Facebook som är flitigt använd av
flera av våra medlemmar.