Kontakt

Detta är styrelsen:

Ordförande
Patrick Bergström
0704-85 52 97
patrick.bergstrom@hulan2.org
Ansvar: Övergripande frågor

Kassör
Maria Rosenberg
0733-000032
Maria.rosenberg@hulan2.org
Ansvar: Ekonomi,

Sekreteterare
Sarah Smith
0733-16 00 10
sarah.smith@hulan2.org
Ansvar: Dokumenthantering

Materialförvaltare
(Ansvarar för frågor kring parkering, digital-tv, utlån av material etc)

Magnus Kihlstrand
0736-504444
Magnus.Kihlstrand@hulan2.org

Vid lån av material så går det bra att kontakta samtliga i styrelsen.

Kommentera