Kontakt

Detta är styrelsen:

Ordförande
Kenneth Karlsson
‭076-771 46 82‬
ordforande@hulan2.org
Ansvar: Övergripande frågor

Kassör
Maria Rosenberg
0733-00 00 32
ekonomi@hulan2.org
Ansvar: Ekonomi

Sekreteterare
Sarah Smith
0733-16 00 10
sekreterare@hulan2.org
Ansvar: Dokumenthantering

Ledamot
Magnus Kihlstrand
0736-50 44 44
bergendalsvag@hulan2.org
Ansvar: Parkering

Ledamot
Björn Ahlin
‭070-211 34 59‬
leiresvag@hulan2.org

Lämna ett svar