Lite av varje…

Hej alla

Höstens trivseldag

Höstens trivseldag går av stapeln lördagen den 3 oktober, kl. 09:00.
Som vanligt så hjälps vi åt med diverse sysslor på föreningens mark.
Någon gång mellan 12:00 och 13:00 så serveras korv och dricka, varefter vi
går ut och slutför vårt arbete.

Informationsmöte

I oktober kommer vi att ha ett informationsmöte i Hulanskolans matsal.
Där kommer vi bl.a. att informera om Grannsamverkan, framtiden för vår kabel-TV,
lite förändringar vad gäller gästparkeringarna i området och lite till.
Då datum för mötet har fastställts så kommer det att dimpa ner en inbjudan i samtliga
brevlådor.

Återställning efter fiberinstallationen

Som de flesta säkert lagt märke till så har iordningsställandet efter fiberdragningen
lämnat ett och övrigt att önska.
Jag håller på och försöker få tag i den som är huvudansvarig för detta.

Förtydligande av föregående inlägg

Det har kommit några frågeställningar och synpunkter angående det tidigare inlägget som
bl.a. handlade om häckklippning och kantrensning.
I våra ordningsföreskrifter finns bl.a. följande att läsa:

§1 UNDERHÅLL AV GEMENSAMHETSANLÄGGNINGEN

Varje fastighetsägare ansvarar själv för sandning, snöröjning, sopning och kantrensning framför sin egen fastighet.

  1. Vegetation får ej växa utanför tomtgränsen.
    I förekommande fall anlitas föreningens trädgårdsentreprenör för att ta bort uthängande delar. Kostnaden för detta debiteras medlemsfastigheten.

Med kantrensning menas att ta bort ogräs som växer på den sida av kantstenen som vetter mot gången mellan längorna. Ogräs som växer innanför densamma förväntas den tomtägare som har häcken/staketet att åtgärda.

Avseende vegetation som växer utanför tomtgränsen så gäller detta naturligtvis även
på framsidan fastigheten. Det innebär att skott från växter inte får växa ut i gången.

Eventuell misskötsel inne på respektive fastighet är inget som kan regleras i våra ordningsföreskrifter då varje medlem äger såväl fastighet som byggnad.

Vid eventuella frågor så hör gärna av dig/er till styrelsen.

/Leif K

Det här inlägget postades i Grannsamverkan, Information. Bokmärk permalänken.