Föreningsstämma -21

Årets föreningsstämma kommer, med hänsyn till Covid-19, inte att kunna genomföras enligt föreningens stadgar, dvs under februari månad.
Det finns genom rättslig praxis utrymme att skjuta upp årsstämmor om det finns beaktansvärda skäl för det. Styrelsen är skyldig att så snart rådande pandemi medger kalla till stämma. Det kommer att göras enligt stadgarna.

Verksamhetsberättelse, budget och bokslut mm finns att få via e-post. Hör av dig till ekonomi@hulan2.org
I samband med kallelsen kommer sedvanliga dokument ut i pappersform. 

Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.